Történetünk

A Kollégium diákjai közül többen voltak az erdélyi Déván, ahol a Ferences Rend által fenntartott árvaháznál önkéntesen segítettek. Itt tapasztalták meg, hogy rendkívül rossz körülmények közül származó gyerekeknek milyen korlátozott lehetőségük van helyi közösségükön kívül máshova eljutni, ugyanakkor a gyerekek milyen hálásak a törődésért.

Innen származott a mára már hagyománnyá vált határon túli magyar gyermekek nyári táboroztatásának ötlete: lelkes kollégisták csapata 2003-ban 26 kárpátaljai gyermek, 2004-ben és 2005-ben nyaranta már 30 erdélyi és vajdasági fiatal számára biztosított táborozási lehetőséget.

Első évben táborunk a “Legyetek jók, ha tudtok” nevet viselte. Célunk az volt, hogy felhőtlen szórakozást, tartalmas időtöltést nyújtsunk a gyerekeknek. A 10 és 16 év közötti kárpátaljai fiatalok a nálunk töltött egy hét alatt rendkívül gyorsan összebarátkoztak. Napról-napra otthonosabban érezték magukat nálunk, valósággal kivirágoztak, élő kis közösség alakult ki.

A 2004-es évben a tábor új címet kapott: a “Gyökerek” elnevezést. E beszédes név a résztvevő vajdasági (Sándoregyháza, Hertelendifalva, Kovin falvakból) és erdélyi magyarok (Béta, Dobó, Vágás falvakból) közös székely eredetére utal. Külön illusztris kis csapatot képezett a meghívott 3 dévai gyermek. E tábor a korábbihoz képest nem csak a résztvevők számát tekintve hozott előrelépést, reményt keltő volt, hogy a szervezésbe határon túli magyar fiatalok is bekapcsolódtak, akik olyan élményeket, tapasztalatokat gyűjtöttek a táborszervezés, közösségépítés terén, amelyeket szülőföldjükön gyümölcsöztethetnek majd.