A Kárpát-medence Kispesten

2003-ban szervezték az első „Gyökerek Tábort” hátrányos helyzetű kárpátaljai magyar fiataloknak. A helyszín elsőre meglepőnek tűnhet: Kispest szívében a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium adott otthont – és ad azóta is minden évben – a több mint egyhetes gyerektábornak, amely a résztvevők számára teljesen ingyenes.

És kezdetben volt: az ötlet

A tábor ötlete a kollégium akkori diákjainak fejéből és – szabadjon így fogalmaznom – szívéből pattant ki (az első szervezők közül sokan azóta már saját családot alapítottak, volt úgy, hogy éppen egymással). Az első tábor gyakorlatilag tényleg a semmiből jött létre: egy jó ötlet, telefonálgatás, pályázatírás és stratégiai szponzorok megkeresése (tömegközlekedés, ajándékok, dunai hajózás, bringóhintó stb.) volt az azóta is működő recept, s persze a sok átvirrasztott éjszaka…

A tábor azóta minden nyáron megrendezésre került, a meghívott gyerekek köre más határon túli magyarlakta területekre is kiterjedt (főleg Délvidék, Kárpátalja és Erdély szórványvidékeire: Muzslya, Beregszász, Görgényüvegcsűr térsége stb.). Az eddigi kilenc tábor alatt mintegy 250 gyermek táborozott Kispesten, a részt vevő segítők száma is megsokszorozódott (egy ilyen tábor szervezésébe átlagosan 20-30 fiatal kapcsolódik be). És habár a tábor infrastrukturális hátterét biztosító, a szervezők újabb és újabb generációit „kitermelő” Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium nemrég átköltözött a belvárosba, a tábor helyszíne a hagyományokhoz híven továbbra is az immár Jezsuita Roma Szakkollégiumként működő kispesti épület marad.

„Itt minden ki van írva magyarul!?

A forrásteremtő pályázatokban lelkiségi, kulturális és közösség- vagy nemzetépítő programnak szoktuk nevezni a Gyökerek tábort, és azon igyekszünk, hogy egyre több és színesebb tartalommal töltsük fel e formálisan hangzó terminusokat. A „lelkiség” szó nemcsak a tábor alapvetően keresztény jellegét hivatott érzékeltetni – mégpedig a szó ökumenikus értelmében –, hiszen a szakkollégium diákjai is különböző felekezetekhez tartoznak, és a táborozó gyermekek kiválasztásánál sem nézzük azok felekezeti hovatartozását. Sokkal inkább arról van szó, hogy irányadó lelkiség nélkül nem is mernénk ekkora felelősséget vállalni: távoli szórványfalvakból érkező, szociális és néha nyelvi problémákkal küzdő gyerekeket táboroztatni egy forgalmas nagyvárosban. A lelkiségi szempont már a gyerekek kiválasztásánál is érvényesül, hiszen a szervezők komolyan veszik a kezdetektől felvállalt karitatív szempontot: elsősorban szociálisan hátrányos helyzetű, magyar szórványvidékek szegény családjaiból érkező gyerekekre „vadásznak”, akiknek másképp valószínűleg sohasem jutna lehetőség egy magyarországi táborozásra. Emiatt fontos a határon túli partnerszervezetekkel való kapcsolattartás, mert csakis az ő munkájuk révén lehetséges, hogy a szervezők ki tudják választani az igazán rászoruló gyerekeket.

Ugyanígy nem üres lózung a tábor kulturális és nemzetépítő jellege sem. Fontos hangsúlyozni: a Gyökerek nem egy szokványos szabadidő-eltöltő gyerektábor. A hét minden napja valamilyen nemzeti értékünk, kultúrkincsünk köré szerveződik: a Parlament, a Budai vár, a Mátyás-templom, a Margit-sziget, Tihany, Visegrád és Esztergom, a tábor időpontjától függően az augusztus 20-ai tűzijáték megtekintése reményeink szerint szervesen hozzájárul a gyerekek magyar identitásának erősítéséhez, a balatoni fürdőzés, a Csodák Palotája, az Állatkert és a kalandpark pedig a gyerekek egyik legnagyobb élménye. A táborozó gyerekeknél néha az is kuriózum számba megy, hogy teljesen kötetlenül használhatják a magyar nyelvet és hogy „itt minden ki van írva magyarul.”

Idegenben otthon

A tábor „belső élete” a gyerekekhez való tényleges odafordulás, törődés, elfogadás jegyében telik. A „nagy grasszálások”, kirándulások között a házi életet közös étkezések, játékok, vetélkedők, kézműves-foglalkozások és egyéb mulatságok töltik ki. A tábor egyik fénypontja az úgynevezett bemutatkozó est, amelyre minden határon túli csoport egy sajátos programmal készül: olyan zenével, tánccal, történettel, ami az ő otthonukat a legjobban kifejezi. Valóban különleges, a tábor egyik fundamentumát jelentő élmény egymás után hallgatni az erdélyi népdalt, a keverék nyelvű csángó meséket, a kárpátaljai mindennapokat megigéző történeteket, a délvidéki színjátszók előadásait stb. Mivel a bemutatkozó est inkább egy belső program, ahol az is cél, hogy a gyerekek igazán felszabadultan érezzék magukat, e mellett még egy úgynevezett támogatói estet is szervezünk, amire minden érdeklődőt szeretettel várunk. Erre az estére néha még egy-egy sztárvendéget is sikerül elcsábítani, ami a gyerekeknek is hatalmas élmény.

Mi leszel, ha nagy leszel…?

A szervezők eredeti elgondolása az intenzív élményadás volt, ezt tükrözi a tábor jelmondata is: „Tegyetek jót, mert tudtok.” E mellett persze azt is reméljük (illetve csak remélni tudjuk), hogy a magyar nemzeti értékek megismerése, a gyerekeknek a szervező közösség általi teljes befogadása az egymással és a magyarországiakkal való mélyebb azonosulást is elősegíti.

Gyakorlatilag minden tábor után felmerült az igény a hosszabb távú kapcsolattartásra, a gyerekek életének nyomon követésére, sőt, ha a lehetőségek engedik, aktív segítésére, például egy későbbi magyarországi tanulmányokat segítő ösztöndíjalap létrehozásának formájában. Ilyen hosszabb távú kapcsolattartásra azonban egy úgynevezett „Kárpát-túrát” leszámítva (amikor is egy sikeres pályázat révén a szervezők végiglátogatták az előző év táborozóit Beregszásztól Belgrád környékéig) eddig nem volt igazán lehetőség, illetve az ehhez szükséges intézményi háttér sem épült még ki. A program történetében új távlatokat nyithat a 2010-ben elnyert Junior Prima Díj, amelynek bevétele a fent említett intézményesülési terv első lépcsőjét jelentheti. Még ennél is fontosabb a gesztus szimbolikus értéke: az eddig befektetett munka és a megkezdett irány társadalmi elismerése.

Hojdák Gergely, szervező