Kezdődik a 8. Gyökerek Tábor!

Fővárosi otthonunk, a jezsuita rend alapítványa által fenntartott Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Budapest minden egyeteméről és főiskolájáról fogad olyan nappali tagozatos diákokat, akik magas szakmai színvonalra törekszenek. A szakkollégium legfőbb célkitűzése a másokért élő, a mások felé nyitott, felelős keresztény értelmiségiek képzése. A kollégium vezetése és fenntartója, a jezsuita rend támogatja a kollégium diákjainak valamennyi kezdeményezését, amely a fentebb említett célkitűzések megvalósítását szolgálja.

A Kollégium diákjai közül többen voltak az erdélyi Déván, ahol a Ferences Rend által fenntartott árvaháznál önkéntesen segítettek. Itt tapasztalták meg, hogy rendkívül rossz körülmények közül származó gyerekeknek milyen korlátozott lehetőségük van helyi közösségükön kívül máshova eljutni, ugyanakkor a gyerekek milyen hálásak a törődésért.

Innen származott a mára már hagyománnyá vált határon túli magyar gyermekek nyári táboroztatásának ötlete: lelkes kollégisták csapata 2003-ban 26 kárpátaljai gyermek, 2004-ben és 2005-ben nyaranta már 30 erdélyi és vajdasági fiatal számára biztosított táborozási lehetőséget.

Első évben táborunk a ‘Legyetek jók, ha tudtok’ nevet viselte. Célunk az volt, hogy felhőtlen szórakozást, tartalmas időtöltést nyújtsunk a gyerekeknek. A 10 és 16 év közötti kárpátaljai fiatalok a nálunk töltött egy hét alatt rendkívül gyorsan összebarátkoztak. Napról-napra otthonosabban érezték magukat nálunk, valósággal kivirágoztak, élő kis közösség alakult ki.

A 2004-es évben a tábor új címet kapott: a ‘Gyökerek’ elnevezést. E beszédes név a résztvevő vajdasági (Sándoregyháza, Hertelendifalva, Kovin falvakból) és erdélyi magyarok (Béta, Dobó, Vágás falvakból) közös székely eredetére utal. Külön illusztris kis csapatot képezett a meghívott 3 dévai gyermek. E tábor a korábbihoz képest nem csak a résztvevők számát tekintve hozott előrelépést, reményt keltő volt, hogy a szervezésbe határon túli magyar fiatalok is bekapcsolódtak, akik olyan élményeket, tapasztalatokat gyűjtöttek a táborszervezés, közösségépítés terén, amelyeket szülőföldjükön gyümölcsöztethetnek majd.

2005-ben kis vendégeink az erdélyi Görgényüvegcsűrből, valamint a kelet-bánáti Nezsény, Módos, Bóka falvakból érkeztek. A tábor címe nem változott, újfent a ‘Gyökerek’ mottó alatt munkálkodtunk. A cím a fő gondolat mellett új jelentést is hordozott: egy tudatosabban végigvitt tematikus történelmi megközelítéssel terveztük feltárni a gyermekek számára a közös gyökereinket. A program öszeállításánál arra törekedtünk, hogy egészséges egyensúlyt tartsunk fenn a tényszerű ismeretek, az átadandó tapasztalat és tudás, valamint a gyermeki természet igényei, a játékosság és a sok mozgás között.

2006-ban egy nagy körutazás keretében meglátogattuk a korábbi táborainkban résztvevő gyermekeket és megismerhettük a 2006-os ‘Gyökerek’ tábor résztvevőit is. Ebben az évben Kárpátaljáról Beregszász környéki kis falvakból érkeztek gyermekek, Délvidékről pedig Csókáról és környékéről érkeztek fiatalok.

2007-ben az 5. táborunkat újító jelleggel határon túli helyszínen, a délvidéki Muzslyán rendeztünk meg 50 gyermek részvételével 2007. augusztus 13-a és 19-e között. A táborba meghívtuk a korábbi évek délvidéki résztvevőit is. Tematikus táborunk a ‘Kapcsolatok’ címet viselte, izgalmas előadások és kiscsoportos beszélgetések, gyakorlatok segítettek kapcsolataink tudatosításában és elmélyítésében.

2008-ban ismét budapesti otthonunkban fogadtuk kis vendégeinket, akik az erdélyi Székelyvarságból, valamint délvidéki szórványfalvakból érkeztek.

A 2009-es táborunk különlegessége az volt, hogy a gyerekek 3 régióból, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről érkeztek.

Táborainkban a gyerekek kiválasztásánál a legfőbb szempont a rászorultság volt.

A táborok során általános módszerünk a gyerekekhez való nyitott hozzáállás, a gyerekek felnőttként való kezelése, ugyanakkor az általunk kikötött feltételek következetes megkövetelése és betartatása volt. Úgy érezzük, sikeresek voltunk e téren, ami annak is köszönhető, hogy a gyerekek a nyitottságunkat rendkívüli együttműködéssel viszonozták.

E táborokban hihetetlen intenzitással éltük meg a szolgálat örömét. Lélegzetelállítóan mély lelki élményt kaptunk ajándékba a gyerekektől. Nagyon sokat tanultunk tőlük, s nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy amit adni tudunk nekik, az eltörpül amellett, amennyi mindennel gazdagodtunk általuk. Magától értetődő volt, hogy idén is megszervezzük a tábort Budapesten.

Célunk a legrászorultabb határon túli magyar gyermekek nyaraltatása. Főként olyan magyar gyermekeket várunk, akik még nem voltak Magyarországon, s családjuknak anyagi helyzete nem engedi meg, hogy nyaralhassanak. A rászorultságot növeli, ha a gyermek nem vesz részt magyar oktatásban. A gyermekek kiválasztását teljes mértékben  a határon túli kapcsolattartókra bízzuk.

Idén, 2010. augusztus 17-24 között Délvidékről,  Kárpátaljáról, Erdélyből és Szlovákiából összesen 36 táborozó gyereket látunk vendégül. Tapasztalatunk szerint táborunk programja erre a korosztályra hat a leggyümölcsözőbben. A csoportokkal egy-egy határon túli felnőtt kísérőt is várunk.

A gyerekek budapesti otthonunkban, a Szent Ignác Szakkollégium kétágyas szobáiban laknak. A szobabeosztást úgy szeretnénk elkészíteni, hogy szobánként különböző régióból jött gyermekek lakjanak együtt, így még jobban megismerhetik egymást a táborozók.

A gyermekek nyaraltatásának magyarországi költségeit teljes mértékben mi álljuk. Az ehhez szükséges pénzügyi eszközöket pályázatok útján és nagylelkű szponzorok segítségével biztosítjuk. Tapasztalatunk, hogy a legszegényebb gyermekeknek nincs útlevelük, s családjuknak nincs pénze annak elkészíttetésére. Mivel a legrászorultabb gyermekeknek szeretnénk e táborozási lehetőséget felajánlani, ezért már a kezdetektől szeretnénk felkészülésüket (útlevél-, vízum elkészítése, utazás megszervezése) anyagi eszközökkel és szervezési munkálatokkal támogatni, hogy a legrászorultabb gyermekek juthassanak el az anyaországba.

Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a keresztény értékeknek. Az előző évekhez hasonlóan a tábor alapjait fogják jelenteni a közös imák, szentmisék, ezekkel szeretnénk kifejezni hálánkat a Jóistennek az együttlétért. Ez nem jelenti azt, hogy nem vallásosan nevelkedett gyermekeket kizárnánk a résztvevők közül.

Az idei tábori program:

1.nap

2.nap

3.nap

4.nap

5.nap

6.nap

7.nap

aug. 17. aug. 18. aug. 19. aug. 20. aug. 21. aug. 22. aug. 23.
délelőtt érkezés Hűvösvölgy Budai Vár Tihany Kézműves foglalkozás Esztergom Állatkert
Gyermek-vasút Mátyás-templom Apátság Felkészülés a bemutatkozó estre Szentmise Sétahajózás
Számháború, méta Történelmi akadály-
verseny
Bazilika, torony
délután Szentmise János-hegy Parlament Balatonföldvár Csodák Palotája Visegrád Margitsziget
Libegő Szent István bazilika strandolás Bob Bringóhintó
Cirkusz Sárkány-hajózás Szentmise – Te Deum
Hősök tere Angyalkázás
Városliget
este ismerkedős játékok Bemutatkozó Est Búcsúvacsora
csoportok megalakítása Táncház Mindent vagy semmit!
Búcsúbulee

A szervezőstáb